Search

Duna x Info Technology Supply ltd


Дуна во периодот 08 - 10.11.2021 година беше домаќин на Ервин Ајазај, претставник на Info Technology Supply ltd., за да ја прошири соработката во областа на оптимизација на печатењето, безбедноста на информациите и дигитализација на документи на пазарите во Македонија, Србија и Албанија.


Во текот двата дена, вработените во Дуна поминаа низ обука и техничка сертификација за решенијата PaperCut, DocSlide, Umango и Princity.


Сметаме дека секогаш е неопходно да се инвестира во нови технологии за развој на бизнисот и дека на тој начин правиме чекор кон значително подигнување на нивото на квалитетот на услугите кон сите свои клиенти.

37 views0 comments