Search

Софтвер за малопродажба Спинакер


Работите директно на фискалниот апарат? Имате проблеми при постојан влез на артикли или процеси? Ви недостасува прегледност и ажурност при работењето?


Спинакер, софтверот за малопродажба е решението за вашиот успех и напредок. Можноста за фискална сметка, сторно сметка, сите процеси и извештаи кои се барани од УЈП или пак ви се вам потребни за да добиете максимална профитабилност. Се само на еден клик!


Правете бизнис одлуки базирани на реални податоци. Проверете колку сте продале од артиклот кој ве интересира или пак кој вработен има најголема продажба, па по тоа направете перфектен план за нарачки и останати одлуки за работењето. Воведете комплетна контрола при работењето и дозволете си максимална сигурност.

153 views0 comments