Search

Пакет понуда за малопродажба

Updated: Dec 20, 2021Со оваа одлична понуда добивате мобилна фискална каса со

bluetooth, комплетно софтвер решение за малопродажба и пакет ролни хартија.

Со ова се осигурувате дека вашата малопродажба е целосно организирана, прегледна и профитабилна. Овозможете си целосна ажурност и оптимизирани процеси.

168 views0 comments